เปิดข้อสงสัย ต้องรู้ก่อนลงทะเบียน เราชนะ พรุ่งนี้

เปิดข้อสงสัย ต้องรู้ก่อนลงทะเบียน เราชนะ พรุ่งนี้

วันที่ 28 ม.ค.64 สืบเนื่องจากกรณีที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ โครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รอบใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค.64 ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น

สำหรับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน 1.ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 3.ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 4.ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ และ5.ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

โดยมี 3 กลุ่มที่ได้สิทธิ เราชนะ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนประมาณ 14 ล้าน คน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที แบ่งเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน การโอนเงิน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โดยเงินจะเข้าครั้งแรก วันที่ 5 ก.พ.64 และต่อไป จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว กลุ่มที่อยู่ใน G-wallet เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่จะต้องกด Consent หรือ ยินยอม เพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายได้เพิ่มเติม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเข้าเป๋าตังเช่นเดียวกัน โดยจะได้เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้

และ กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com วันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ หาบเร่ แผงรอย อาชีพอิสระ เกษตกร ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.62) ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีปี62 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *